Wat doe ik
Wie ben ik
Wat kan ik
Wat schrijf ik
Contact
06 12 89 91 81

In dit voorbeeld zie je een herschreven tekst door Puur Schrijven. En laat ik je zien wat ik bedoel met begrijpelijke- en ontvangersgerichte teksten.

Originele versie brief:

Beste heer X,

Op [datum]  hebben wij uw brief ontvangen met betrekking tot het perceel  In uw brief verzoekt u de gemeente om handhavend op te treden tegen [zelf invullen] .

De gemeente kan niet alle overtredingen signaleren en sanctioneren. Er moeten keuzes worden gemaakt en er moeten prioriteiten moeten worden gesteld. Wij hebben uw brief als melding geregistreerd. Echter, of en wanneer uw melding verder in behandeling wordt genomen, is mede afhankelijk van de prioriteit die aan een dergelijke overtreding toekomt en van de hoeveelheid actuele meldingen. Uiteraard zullen wij u berichten zodra wij uw melding in behandeling nemen en u van de voortgang van uw melding op de hoogte houden.

Voor eventueel nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. K.G.M. van Aken van de afdeling DV/Vergunning & Handhaving, te bereiken via telefoonnummer 035-6090000. Wilt u in uw contacten met de afdeling Dienstverlening het registratienummer  hanteren? U kunt dan sneller geholpen worden.

Uw gegevens zijn opgenomen in het geautomatiseerde register omgevingsvergunningen van de gemeente.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders,

namens dezen:

Herschreven versie door Puur Schrijven:

Beste heer X,

Bedankt voor uw brief over het perceel [naam of nummer], waarin u ons vraagt op te treden tegen [onderwerp].

Wat doen we met uw vraag?

We registreren uw brief als melding. Of uw melding wordt behandeld hangt af van:

- de prioriteit van deze overtreding

- het aantal actuele meldingen van deze overtreding.

Als we uw melding behandelen, dan krijgt u van ons binnen <termijn?> een brief. Daarna houden we u op de hoogte van de voortgang.

Ontvangt u geen brief van ons?

Dan kunt u er vanuit gaan dat wij uw melding niet behandelen.

Waarom behandelen we niet alle meldingen?

Helaas kunnen we niet alle overtredingen signaleren of er tegen optreden. Hiervoor moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mevrouw K. van Aken op telefoonnummer 035-6090000. Houd het registratienummer van uw brief bij de hand, dan kan zij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van,
Deel:

Bekijk andere cases

website geschreven. Ze wilden aantrekkelijke en vlotte teksten voor hun kandidaten en opdrachtgevers. Welke informatie hebben hun ontvangers nodig en wat willen ze weten? Daarnaast heb ik in dezelfde stijl ook bestaande content herschreven, zoals teksten voor uitnodigingen, persbericht, offerte, voorwaarden en het jaarverslag.

Over de doelgroep

Kandidaten en opdrachtgevers willen snel zien wat P&O Partner voor ze kan doen. Herkenbare en heldere teksten was mijn belangrijkste doel bij het schrijven van de teksten. Op zoek naar een nieuwe (interim)baan of een nieuwe HR-collega?? Dan is het fijn dat je precies weet hoe P&O Partner je hierbij kan helpen.

P&O Partner